Leine Merino hører hjemme på gården Utistugu Leine i fjellsida høyt over Kvam i Gudbransdalen. Her har det vært bruk av merinosau i flere generasjoner og Anders Fortun fører dette arbeidet nå videre med all sin erfaring og entusiasme med stort fokus på mest mulig naturlig og lite prossessert ull. Ulla som selges her har blitt spunnet ved Norsk Kunstvevgarn i Grimstad.